Skip to Content

Kursus & Bengkel

Kursus & Bengkel Bacaan Wajib Dalam Solat

Icon Bengkel

Modul kursus ini disusun untuk memantapkan bacaan-bacaan solat yang wajib iaitu bacaan yang menjadi rukun bagi solat. Kursus seperti ini penting kerana bacaan solat yang salah boleh menyebabkan solat terbatal.

  • Tujuan: mengetahui rukun quali yang boleh membatalkan solat serta membetulkan bacaan-bacaan yang terdapat kesalahan
  • Topik Perbincangan: Kesalahan Dalam Bacaan, Takbiratul-Ihram, Surah Al-Fatihah, Tahiyyat, Selawat & Salam
  • Kaedah Penyampaian: Kertas Kursus, Slid Projektor & Fasilitator berkemahiran dalam bidang tajwid.
  • Jangka-masa: 9 jam (Sehari)

Maklumat Lengkap Bengkel Bacaan Solat | Borang Penyertaan |  Lanjutan Bengkel

Kursus Bacaan Al-Qur'an Riwayat Hafs dari Qira'at Asim

Kursus ini membicarakan tentang bacaan khusus bagi riwayat Imam Hafs bagi Qira'at Asim kerana Al-Qur'an perlu dibaca tepat sepertimana Ia diturunkan.

  • Tujuan - mengetahui bacaan Al-Qur'an yang sahih menurut riwayat Hafs dari Qira'at 'Asim bertepatan dengan Mushaf 'Uthmani.
  • Topik Perbincangan - Ayat suci Al-Qur'an yang mesti dibaca mengikut riwayat Hafs.
  • Kaedah Penyampaian - Kertas Kursus, Slid Projektor, Penyampaian secara Talaqqi dan Musyafahah dan memberi tanda pada Al-Qur'an menurut urutan.
  • Jangka-masa - 9 jam (Sehari)

Maklumat Lengkap Kursus | Borang Penyertaan | Lanjutan Bengkel